Information

Scenen utrustas med förstklassig ljud- och ljusteknik. Hela arrangemanget kommer även att dokumenteras med fotografering och videofilmning. Boende finns på Storforsens hotell och camping för dem som önskar.  10 minuter finns även avsatt för egna uppträdanden av de medverkande körerna under arrangemanget.

Arrangör:
Storforsens Eventförening

Körsång är en stor folkrörelse i vårt land. Uppskattningsvis sjunger 600 000 i kör i någon form. Det handlar om att sjunga i stämmor oavsett om man är bas, alt, tenor eller sopran och få det att låta bra tillsammans.

Men vi tror att det viktigaste för körmedlemmarna är nöjet och den sociala gemenskapen. Därför vill vi skapa en kör- och allsångsstämma på naturscenen vid den mäktiga Storforsen. Körstämman vid Storforsen ska bygga på gemenskap och samvaro över alla ålders och nationsgränser.

Storforsen är en outnyttjad pärla. Både artistmässigt och publikt. Storforsens naturscecen har alla möjligheter att bli ett nytt Dalhalla. Ja, faktiskt ännu större, både i ett nationellt och framförallt i ett internationellt perspektiv. Miljömässigt finns ingen plats som kan mäta sig med Storforsen.

Att arrangera årligen återkommande arrangemang bidrar till att skapa en turistattraktion. Ett besöksmål. Storforsen i sig har en attraktionskraft men det gäller att få folk att stanna i kommunen och länet. Med evenemang och aktiviteter ökas den möjligheten.